Výhody spolupráce

Domníváme se, že outsourcing činnosti DPO a obdobné GDPR služby by měl poskytovat tým specialistů, kteří rozumí smyslu a účelu regulace ochrany osobních údajů a budou poskytovat adekvátní doporučení.

Naším cílem je přispívat k co nejdokonalejší rovnováze mezi legitimními obchodními zájmy správce či zpracovatele a právy subjektů údajů a přitom dodržet klíčový požadavek na nezávislost výkonu činnosti DPO.  Věříme, že ochrana osobních údajů by v každé organizaci v měnícím se digitálním světě měla být pochopena jako silná stránka a uplatňování jejích principů jako příležitost.

Navazujeme na naše dlouhodobé působení v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS a naše bohaté zkušenosti v oblastech ochrany osobních údajů a práva informačních technologií a zkušenosti s poskytováním poradenských služeb.

Spolupráce s námi je založena na těchto stavebních kamenech