Výhody spolupráce

Domníváme se, že GDPR služby by měl poskytovat tým specialistů, kteří rozumí smyslu a účelu regulace ochrany osobních údajů a budou poskytovat adekvátní doporučení.

Naším cílem je přispívat k co nejdokonalejší rovnováze mezi legitimními obchodními zájmy správce či zpracovatele a právy subjektů údajů. Jako externí společnost nabízíme výhodu zcela nezávislého výkonu činnosti DPO.  Věříme, že ochrana osobních údajů by v každé organizaci v měnícím se digitálním světě měla být pochopena jako silná stránka a uplatňování jejích principů jako příležitost.

Navazujeme na naše dlouhodobé působení v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS a naše bohaté zkušenosti v oblastech ochrany osobních údajů a práva informačních technologií a zkušenosti s poskytováním poradenských služeb. Tuto tradici kombinujeme s moderním technologickým řešením řady problémů díky spolupráci se společností OneTrust.

Naše služby tak nabízejí tu nejlepší kombinaci zkušenosti, tradice a moderního dynamického přístupu k řešení problémů.

Spolupráce s námi je založena na těchto stavebních kamenech