GDPR služby

Společnost FairData Professionals je specialistou v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti informací.

Výkon činnosti
pověřence

Outsourcing výkonu činnosti DPO správcům i zpracovatelům osobních údajů, kterým jmenování DPO ukládá GDPR nebo se sami dobrovolně rozhodnou DPO jmenovat

Odborná podpora pověřence

Odborná podpora pro DPO jmenovaného z řad zaměstnanců či lokální podpora zahraničního DPO (jmenovaného např. na úrovni skupiny)

Dohled na GDPR compliance

Výkon činnosti quasi-DPO, neoficiálního „pověřence“, který bude organizaci průběžně podporovat a monitorovat soulad zpracovávání s GDPR

Odborná lokální podpora zahraničního DPO

Podpora poskytovaná DPO jmenovanému v zahraničí na úrovni skupiny společností ohledně české a slovenské právní úpravy ochrany osobních údajů a compliance; podpora při komunikaci s českým nebo slovenským dozorovým úřadem a subjekty údajů

Výkon činnosti zástupce v Unii

Činnosti zástupce podle čl. 27 GDPR pro správce nebo zpracovatele, který není usazen v Unii, v souvislosti se zpracováváním údajů o subjektech nacházejících se v Unii při nabízení zboží nebo služeb či monitorování jejich chování

Naším cílem je spokojený klient a také jeho zákazníci, zaměstnanci či další subjekty údajů. Věříme tedy, že naše služby se musí řídit zejména následujícími principy:

  • GDPR služby budou zahrnovat optimální kombinaci profesí, znalostí a zkušeností z oblasti práva, informačních technologií i managementu
  • náš tým bude k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu (v případě bezpečnostních incidentů ohrožujících osobní údaje nezbytný předpoklad pro plnění regulatorních povinností)
  • v souladu s vydanými doporučeními bude mít Vaši organizaci na starost konkrétní odborník, který bude koordinovat činnost celého týmu a bude detailně seznámen se všemi aspekty zpracování osobních údajů ve Vaší organizaci
  • systém spolupráce bude nastaven tak, aby odpovídal velikosti organizace, komplexnosti spolupráce i míře rizika a také rozhodovacím mechanismům ve Vaší organizaci
  • způsob spolupráce bude okamžitě vhodně adaptován na změny interní (změny ve zpracovatelských činnostech či procesech, implementace nových IT řešení) i externí (změny v předpisech, jejich výkladech nebo best practice)
  • kontinuální sledování právního vývoje v oblasti ochrany osobních údajů je zajištěno ve spolupráci s HAVEL & PARTNERS prostřednictvím týmu know-how specialistů
  • společnost FairData Professionals má specifické komerční pojištění odpovědnosti za službu výkonu činnosti DPO a související služby