Služby v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti informací

VÝKON ČINNOSTI
POVĚŘENCE

Outsourcing výkonu činnosti DPO správcům i zpracovatelům osobních údajů, kterým jmenování DPO ukládá GDPR nebo se sami dobrovolně rozhodnou DPO jmenovat

DIGITALIZACE SPRÁVY DAT

Díky spolupráci s globálním leaderem na poli privacy management software společností OneTrust nabízíme komplexní technické a automatizované řešení pro datové audity, DPIA, cookie management, výkon práv subjektů údajů, správu souhlasů a mnohé další

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Nejsme jen právníci a jen ajťáci. Chceme vám nabídnout kompletní službu dohledu nad ochranou dat podle ISO norem (ISO 27001, 27005 a 22317), ať už jde o audit ISMS, vytvoření ISRM či přijetí opatření k zajištění kontinuity podnikání

WHISTLEBLOWING

Komplexní řešení pro oznamování protispolečenské činnosti neboli whistleblowing se zajištěním ochrany identity a osobních údajů oznamovatelů, tedy s vyhověním nejvyššího standardu ukládaného směrnicí (EU) 2019/1937

ODBORNÁ PODPORA POVĚŘENCE

Odborná podpora pro DPO jmenovaného z řad zaměstnanců či lokální podpora zahraničního DPO jmenovanému např. na úrovni skupiny ohledně české a slovenské právní úpravy ochrany osobních údajů a compliance; podpora při komunikaci s českým nebo slovenským dozorovým úřadem a subjekty údajů

DOHLED NAD GDPR COMPLIANCE

Komplexní odborné poradenství a podpora organizace při nakládání s osobními údaji, monitorování souladu zpracovávání a využívání dat s GDPR a pomoc při orientaci v předpisech na ochranu osobních údajů

VÝKON ČINNOSTI ZÁSTUPCE V UNII

Činnosti zástupce podle čl. 27 GDPR pro správce nebo zpracovatele, který není usazen v Unii, v souvislosti se zpracováváním údajů o subjektech nacházejících se v Unii při nabízení zboží nebo služeb či monitorování jejich chování

Spokojený klient, jeho zákazníci, zaměstnanci či další subjekty údajů – jedině takto považujeme naše služby za kvalitně odvedené.

Proto se naše služby musí řídit zejména následujícími principy:

  • naše GDPR služby zahrnují vždy optimální kombinaci profesí, znalostí a zkušeností z oblasti práva, informačních technologií i managementu
  • náš tým je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu (v případě bezpečnostních incidentů ohrožujících osobní údaje nezbytný předpoklad pro plnění regulatorních povinností)
  • Vaši organizaci bude mít na starost konkrétní odborník, který bude koordinovat činnost celého týmu a bude detailně seznámen se všemi aspekty zpracování osobních údajů ve Vaší organizaci
  • systém spolupráce bude nastaven tak, aby odpovídal velikosti organizace, komplexnosti spolupráce i míře rizika a také rozhodovacím mechanismům ve Vaší organizaci
  • způsob spolupráce bude okamžitě vhodně adaptován na změny interní (změny ve zpracovatelských činnostech či procesech, implementace nových IT řešení) i externí (změny v předpisech, jejich výkladech nebo best practice)
  • kontinuální sledování právního vývoje v oblasti ochrany osobních údajů je zajištěno ve spolupráci s HAVEL & PARTNERS prostřednictvím týmu know-how specialistů
  • společnost FairData Professionals má specifické komerční pojištění odpovědnosti za službu výkonu činnosti DPO a související služby

Copyright © 2021 FairData | Zásady ochrany soukromí / použití cookies