Data and Privacy • Whistleblowing • Information security

FairData, sesterská společnost Havel & Partners, pomáhá nezávisle řídit compliance rizika a dodržovat právní předpisy v oblasti GDPR a whistleblowingu a chránit před kybernetickými útoky a narušením bezpečnosti dat.
Využijte naše služby v oblasti privacy, kybernetické bezpečnosti a whistleblowingu a vytvořte otevřenou firemní kulturu přátelskou k soukromí a kyberbezpečnou. Využijte naše odborné znalosti, jak plnit právní požadavky za pomocí technologií k efektivnímu budování vašich etických cílů.
FairData pomáhá udržovat společnosti F A I R.

Digitalizace našich služeb

Od roku 2020 spolupracujeme s globálním leaderem na poli Privacy Management Software, společností OneTrust. Díky tomu jsme tak schopni našim klientům dodat komplexní a automatizované řešení cookie managementu, datových auditů, DPIA a dalších povinností plynoucích z GDPR. Díky spolupráci s velkou technologickou společností nabízíme spolehlivé a moderní řešení, které Vás zbaví papírů a umožní Vám věnovat se Vašemu businessu.

DŮVODY PRO VYUŽITÍ SLUŽEB FAIRDATA PROFESSIONALS

Chcete se soustředit na svoje podnikání a přenechat starost o ochranu osobních údajů a GDPR specialistům v oboru? Ať už jste či nejste správce nebo zpracovatel osobních údajů, který je povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, chcete poskytnout svému DPO spolehlivou podporu, nebo prostě zajistit compliance zpracování osobních údajů ve Vaší organizaci, podpora externích profesionálů Vám může přinést nezanedbatelné výhody.

Se společností FairData Professionals získáte přístup k unikátnímu know-how budovanému společně s advokátní kanceláří Havel & Partners, které využijeme nejen k zajištění dodržování pravidel, ale i k aktivnímu poradenství, jak pravidla nejlépe aplikovat v návaznosti na potřeby Vašeho podnikání. Jako stabilní partner Vám poskytneme zastupitelnost v rámci našeho širšího týmu a nemusíte řešit případnou diskontinuitu v případě nepřítomnosti či odchodu zaměstnance, který má agendu na starosti. Externí poradenství v oblasti ochrany osobních údajů či outsourcing výkonu činnosti pověřence může být nákladově optimální variantou díky využití našich synergií.

Díky spolupráci se společností OneTrust Vám můžeme nabídnout navíc také moderní elektronické řešení řady administrativních povinností, jež z GDPR plynou, takže budete mít více prostoru soustředit se na Váš business a data pro Vás budou zdroj hodnotných informací, a nikoliv právní zátěž.

GDPR obsahuje řadu neurčitých nebo obecných právních pojmů, jejichž výklad v konkrétní situaci nemusí poskytovat jednoznačný návod. Jejich správná aplikace vyžaduje dlouhodobou zkušenost s regulací ochrany osobních údajů, znalosti o fungování a řízení obchodních a veřejnoprávních organizací a zkušenosti s informačními technologiemi a také s jednáním s dozorovým úřadem. Pokud tento přístup požadujete od svého pověřence či poskytovatele služeb v oblasti GDPR, jsou Vám odborníci ve FairData Professionals k dispozici.

VÝHODY SPOLUPRÁCE

Jsme přesvědčeni, že GDPR služby by měl poskytovat tým specialistů, kteří rozumí smyslu a účelu regulace ochrany osobních údajů a budou poskytovat adekvátní doporučení.

Naším cílem je přispívat k co nejdokonalejší rovnováze mezi legitimními obchodními zájmy správce či zpracovatele a právy subjektů údajů. Jako externí společnost nabízíme výhodu zcela nezávislého výkonu činnosti DPO.  Věříme, že ochrana osobních údajů by v každé organizaci v měnícím se digitálním světě měla být pochopena jako silná stránka a uplatňování jejích principů jako příležitost.

Navazujeme na naše dlouhodobé působení v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS a naše bohaté zkušenosti v oblastech ochrany osobních údajů a práva informačních technologií a zkušenosti s poskytováním poradenských služeb. Tuto tradici kombinujeme s moderním technologickým řešením řady problémů díky spolupráci se společností OneTrust.

 

Naše služby tak nabízejí tu nejlepší kombinaci zkušenosti, tradice a moderního dynamického přístupu k řešení problémů.

SPOLUPRÁCE S NÁMI JE ZALOŽENA NA TĚCHTO STAVEBNÍCH KAMENECH

Stabilita

Jsme odborníky v oblasti ochrany osobních údajů již více než 12 let a trvale budujeme silný a stabilní tým, neboť jsme přesvědčeni o výhodách, které pro Vás přináší dlouhodobá spolupráce se spolehlivým partnerem.

Relevance

Pracujeme v mnoha sektorech a známe potřeby klientů; výsledkem aplikace GDPR musí být řešení, které adekvátně pokryje rizika a zároveň umožní rozvoj podnikání.

ZVYŠOVÁNÍ HODNOTY

Rozumíme správné aplikaci GDPR jako příležitosti pro moderní přístup k využívání dat v podnikání a zvyšování reputace.

RIZIKOVÁ ORIENTACE

Nejsprávnější řešení není vždy to nejkonzervativnější řešení, také u investic do ochrany osobních údajů je třeba zvažovat jejich reálné přínosy pro ochranu subjektů údajů.

KOMPLEXNÍ ODBORNOST

Náš tým kombinuje odbornost v právu i IT. Díky oborovému přístupu víme, jak fungují jednotlivá průmyslová odvětví a rozumíme tak potřebám při zpracování dat a osobních údajů.

Synergie

Výkon DPO nemusí být nákladově marginální, naše služba však bude těžit z úspor z rozsahu.

Efektivita

Jako DPO budeme podrobně znát Vaši organizaci a můžeme účinně vyhodnotit změny, které hodláte zavádět v oblasti zpracování osobních údajů.

Prevence

Upozorníme Vás na změny v právních předpisech, novou judikaturu či vývoj v aplikační praxi formou konkrétního doporučení na změny ve Vaší organizaci

Dlouhodobost

Naší vizí je stát se jedním z významných poskytovatelů této služby a poskytovat spolehlivou, dlouhodobou podporu našim klientům.
Copyright © 2021 FairData | Zásady ochrany soukromí / použití cookies