Tým

Společnost FairData Professionals poskytuje své služby v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti informací pod vedením těchto odborníků:

MGR. RICHARD OTEVŘEL

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

Richard Otevřel je s 15 lety praxe v oblasti ochrany osobních údajů, navazující na čtyřleté působení v oblasti evropského a mezinárodního práva na Ministerstvu spravedlnosti, uznávaným odborníkem na právní úpravu ochrany soukromí v České republice. Nezávislá mezinárodní publikace Who’s Who Legal jej od roku 2011 pravidelně řadí mezi odborníky v oblasti práva telekomunikací, médií, informačních technologií a ochrany osobních údajů v České republice. V rámci HAVEL & PARTNERS poskytuje Richard Otevřel právní poradenství řadě českých i zahraničních společností podnikajících v různých oborech a zahrnujících internetové platformy a on-line řešení, finančnictví, strojírenství, zdravotnictví a farmaceutický průmysl či veřejný sektor a zpracovávajících mimořádně velké objemy osobních údajů svých zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků. S příchodem GDPR realizoval významné implementační projekty včetně koordinačních aktivit zahrnujících více jurisdikcí. Richard Otevřel je členem českého Spolku pro ochranu osobních údajů a mezinárodní IAPP (International Association of Privacy Professionals).

MGR. ROBERT NEŠPŮREK, LL.M.

PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY

Robert Nešpůrek je jedním ze zakládajících partnerů HAVEL & PARTNERS a v současné době v rámci advokátní kanceláře řídí pracovní skupinu Commercial, IP&IT, která je v soutěži Právnická firma roku pravidelně řazena mezi velmi doporučované pro oblast informačních technologií a již šestkrát získala hlavní ocenění pro oblast Telekomunikací a médií. Téměř po celou dobu své třiadvacetileté praxe v advokacii se věnuje právu informačních technologií a také ochraně osobních údajů. Podle nezávislé mezinárodní publikace Who’s Who Legal je řazen mezi uznávané odborníky mimo jiné v oblasti Information Technology a Data Privacy and Protection. Mezi významné součásti jeho právní praxe vždy také patřila oblast fúzí a akvizic, zejména v sektoru nových technologií, dále ochrana duševního vlastnictví, komerční transakce a právo Evropské unie. Před založením HAVEL & PARTNERS působil Robert Nešpůrek v globální právní firmě v její české a také londýnské kanceláři. Titul LL.M. získal po absolvování postgraduálního studia v oblasti evropského obchodního práva na Radboud University Nijmegen v Nizozemí.

JUDR. ING. JITKA S. IVANČÍKOVÁ, PHD.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jitka Soukupová Ivančíková je seniorní pověřenkyní pro ochranu osobních údajů. Během své dlouholeté praxe v oblasti ochrany osobních údajů se věnovala mezinárodnímu poradenství pro společnosti nejen v České republice, ale i v dalších zemích EU, v Rusku, na Blízkém Východě a v Africe. Dva roky byla pověřencem (DPO/CIL) pro francouzskou holdingovou společnost a čtyři roky koordinovala pověřence v Německu. Po dobu dvou let aktivně spolupracovala v rámci Centre for Information Policy Leadership na interpretaci GDPR v praxi a věnovala se problémům implementace GDPR v obchodních společnostech. Ve společnosti Honeywell byla odpovědna za implementaci GDPR pro celou Evropskou unii, pravidelně komunikovala s národními úřady pro ochranu osobních údajů, navrhovala opatření na správné nastavení procesů zpracování osobních údajů. V posledních dvou letech se dále zaměřila na správné nastavení software a vývoj nového software z hlediska ochrany osobních údajů. Zaměřuje se na audity fyzické bezpečnosti a ISMS bezpečnosti dle ISO 27001 a 27005 a zajištění kontinuality podnikání dle ISO 22317.

ING. RICHARD MICHÁLEK

BEZPEČNOSTNÍ A IT SPECIALISTA

Více než 20 let praxe v oboru systémové integrace, designu sítí, informační bezpečnosti a zajištění kontinuity podnikání řadí Richarda Michálka mezi uznávané odborníky v oblasti řízení bezpečnosti informací a zajištění kontinuity podnikání. Po jeho působení v Armádě ČR se od roku 1995 v roli konzultanta angažoval mnoha projektech realizovaných zejména pro bankovní sektor zaměřených na zabezpečení sítí a systémů připojených k Internetu. Od roku 2003 zastával ve společnosti Eurotel Praha s.r.o., později Český Telekom a.s., Telefónica Czech Republic a.s. a O2 Czech Republic a.s. vedoucí pozice a se svým týmem zajišťoval bezpečnost informací a kontinuitu podnikání organizace. Své zkušenosti z dlouholeté praxe od roku 2014 uplatňuje jako nezávislý konzultant v oblasti bezpečnosti informací včetně přípravy organizací na úspěšnou certifikaci ISO 27001, aplikování požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti, realizaci auditů a budování business continuity a krizového řízení. Jeho členství ve výboru ISACA CRC, redakční radě odborného časopisu DSM, radě pro bezpečnostní výzkum ČR a realizace mnohých odborných přednášek a školení mu zajišťují neustálý kontakt s nejnovějšími trendy a zkušenostmi v oboru.

MGR. MAGDA KOHOUTKOVÁ

POVĚŘENKYNĚ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Magda Kohoutková je seniorní pověřenkyní pro ochranu osobních údajů. Ochraně osobních údajů se věnuje od roku 2006, přičemž z pozice vedoucí právního odboru společnosti Pražská plynárenská, a.s. byla odpovědná za implementaci GDPR jakož i za dodržování legislativy a veškerých procesů v této oblasti, byla stanovena odpovědnou osobou pro komunikaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a zodpovídala za výsledek prováděných kontrol. Díky tomu má skvělou schopnost vidět implementaci, nastavení procesů a odpovědností v rámci ochrany osobních údajů a compliance z vnitřku organizace a poskytnout nejen právně perfektní řešení, ale sladit potřebnou legislativu s businessem. S problematikou implementace GDPR a s poskytováním služeb pověřence pro ochranu osobních údajů má Magda i další komplexní praktické zkušenosti, neboť se aktivně věnuje právě consultingu a výkonu služeb pověřence pro široké spektrum velkých korporací, středních a menších společností, ale i pro veřejné instituce. Magda je též občasnou přednášející v Akademii Havel Partners a na odborných konferencích (Právo ve veřejné správě, Legislativní fórum).

MGR. ING. JANA DUCHKOVÁ

POVĚŘENKYNĚ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jana Duchková je seniorní pověřenkyní pro ochranu osobních údajů a konzultantkou pro oblast GDPR (mimo jiné i pro advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS s.r.o.). Kromě ochrany osobních údajů se zaměřuje na oblast veřejných zakázek a evropského správního práva. V oblasti ochrany osobních údajů se specializuje na zpracování osobních údajů v rámci veřejnoprávních entit, zdravotnických zařízení a sportovních spolků. Od roku 2010 do roku 2018 byla zastupitelkou centrální pražské městské části, z toho 6 let na pozici prvního místostarosty. Její silnou stránkou je tak schopnost vidět celou problematiku GDPR municipalit a ostatních veřejnoprávních subjektů z vnitřku a sladit potřebnou legislativu s realitou. Jana je pověřencem pro ochranu osobních údajů mikroregionu, který zahrnuje zhruba 30 obcí všech kategorií, exekutorského úřadu, ale i několika menších soukromých společností. Realizovala vstupní audit a vedla projekt implementace GDPR např. v oblastní nemocnici, sportovním spolku s více než 200 000 členy nebo v nadnárodní společnosti v oboru financování. Jana Duchková se aktivně věnuje realizaci školících a vzdělávacích programů, a to nejen v rámci Akademie Havel & Partners s.r.o., spolupracuje také se vzdělávacími instituty veřejné správy, je aktivním členem Spolku pro ochranu osobních údajů, kde pracuje v komisi pro veřejnou správu a komisi pro pověřence.

MGR. JAROSLAV ŠUCHMAN, LL.M.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaroslav Šuchman je seniorním pověřencem pro ochranu osobních údajů. Jeho praxe zahrnuje mimořádně širokou oblast ochrany osobních údajů neboť prováděl adaptaci na GDPR v široké škále sektorů a velikostí správců údajů, od dovozce automobilů, člena nadnárodní sítě prodejce drogistického zboží, distributora kuchyňských spotřebičů, výrobce automotive dílů, přes cestovní kancelář, po nadační fond, start-up poskytující službu srovnání produktů a služeb spotřebitelům či on-line marketingovou společnost. Jaroslav je schopen poskytovat strategické i ad hoc poradenství v oblasti compliance při nakládání s osobními údaji v různých obchodních sektorech, jak tradičních, tak vysoce inovativních (nastavování jednotlivých procesů zpracování, vyhodnocování a plnění oznamovací povinnosti při porušení bezpečnosti, podpora při kontrolách či zastupování ve správních řízeních). Jaroslav získal titul LL.M. na Columbia Law School v New Yorku, a to navíc s vyznamenáním Harlan Fiske Stone Scholar distinction. Před postgraduálním studiem pracoval pět let v Oddělení pro Evropskou unii Kanceláře Senátu PČR, které též od roku 2006 vedl. V Kanceláři Senátu se podílel na budování mechanismů parlamentní kontroly evropského legislativního procesu po vstupu ČR do EU, na vytvoření a rozvoji rámce interakce mezi Senátem, vládou ČR a evropskými institucemi.

JUDr. JÁN JAROŠ

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ján Jaroš je seniorním pověřencem pro ochranu osobních údajů ve FairData Professionals a.s. již od založení společnosti. Zkušenosti v oblasti ochrany osobních údajů získal nejen jakožto koncipient v advokátní kanceláři HAVEL&PARTNERS, kdy se podílel na implementaci GDPR a řadě projektů týkajících se ochrany dat, ale také v rámci svého pětiletého působení na Úřadě pro ochranu osobních údajů. Na pozici vedoucího inspektorátu se se svými kolegy zaměřoval především na kontrolní činnost a sepis kontrolních protokolů. Kromě kontrolní činnosti vedl také správní řízení pro porušení ochrany osobních údajů, a to v souvislosti s ukládáním opatření k zjištění nedostatků a pokut. Ján se na úřadu specializoval zejména na zpracování osobních údajů v centrálních registrech a registrech dlužníků, v bankovním a finančním sektoru, ve vízovém informačním systému, na zpracování osobních údajů studentů/absolventů či zaměstnanců anebo také na zpracování údajů prostřednictvím kamerových systémů. Specializace Jánovi zůstala a díky působení v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS a FairData Professionals a.s. se rozšířila o další oblasti, ve kterých se svými kolegy pomáhá implementovat zásady zpracování údajů plynoucí z GDPR a zvláštních právních předpisů.

MGR. VOJTĚCH BARTOŠ

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vojtěch Bartoš je juniorním pověřencem pro ochranu osobních údajů. V rámci své praxe se věnuje především oblasti lidských zdrojů a zpracování osobních údajů v kontextu zaměstnání, ale také zpracování osobních údajů orgány veřejné moci nebo zpracování osobních údajů pomocí moderních technologií jako jsou pokročilé kamerové systémy, systémy pracující s GPS lokalizací, apod. Vojtěch studuje doktorský studijní program na Ústavu práva a technologií právnické fakulty Masarykovy univerzity a ve své disertační práci se věnuje zpracování osobních údajů ve veřejné správě. Vojtěch se tak v rámci našeho týmu stará o neustálé sledování vývoje právní regulace ochrany osobních údajů napříč EU a v dalších významných světových jurisdikcích. Díky tomu má náš tým vždy přehled o novinkách aktuálním vývoji nejen v Evropě.
Copyright © 2021 FairData | Zásady ochrany soukromí / použití cookies