Tým

Společnost FairData Professionals poskytuje své GDPR služby pod vedením těchto odborníků:

Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M.

Předseda správní rady

Robert Nešpůrek je jedním ze zakládajících partnerů HAVEL & PARTNERS a v současné době v rámci advokátní kanceláře řídí pracovní skupinu Commercial, IP&IT, která je v soutěži Právnická firma roku pravidelně řazena mezi velmi doporučované pro oblast informačních technologií a již šestkrát získala hlavní ocenění pro oblast Telekomunikací a médií. Téměř po celou dobu své devatenáctileté praxe v advokacii se věnuje právu informačních technologií a také ochraně osobních údajů. Podle nezávislé mezinárodní publikace Who’s Who Legal je řazen mezi uznávané odborníky mimo jiné v oblasti Information Technology a Data Privacy and Protection. Mezi významné součásti jeho právní praxe vždy také patřila oblast fúzí a akvizic, zejména v sektoru nových technologií, dále ochrana duševního vlastnictví, komerční transakce a právo Evropské unie. Před založením HAVEL & PARTNERS působil Robert Nešpůrek v globální právní firmě v její české a také londýnské kanceláři. Titul LL.M. získal po absolvování postgraduálního studia v oblasti evropského obchodního práva na Radboud University Nijmegen v Nizozemí.

Mgr. Richard Otevřel

Statutární ředitel

Richard Otevřel je s 12 lety praxe v oblasti ochrany osobních údajů, navazující na čtyřleté působení v oblasti evropského a mezinárodního práva na Ministerstvu spravedlnosti, uznávaným odborníkem na právní úpravu ochrany soukromí v České republice. Nezávislá mezinárodní publikace Who’s Who Legal jej od roku 2011 pravidelně řadí mezi odborníky v oblasti práva telekomunikací, médií, informačních technologií a ochrany osobních údajů v České republice. V rámci HAVEL & PARTNERS poskytuje Richard Otevřel právní poradenství řadě českých i zahraničních společností podnikajících v různých oborech a zahrnujících internetové platformy a on-line řešení, finančnictví, strojírenství, zdravotnictví a farmaceutický průmysl či veřejný sektor a zpracovávajících mimořádně velké objemy osobních údajů svých zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků. S příchodem GDPR realizoval významné implementační projekty včetně koordinačních aktivit zahrnujících více jurisdikcí. Richard Otevřel je členem českého Spolku pro ochranu osobních údajů a mezinárodní IAPP (International Association of Privacy Professionals).

Ing. Richard Michálek

Bezpečnostní a IT specialista

Více než 20 let praxe v oboru systémové integrace, designu sítí, informační bezpečnosti a zajištění kontinuity podnikání řadí Richarda Michálka mezi uznávané odborníky v oblasti řízení bezpečnosti informací a zajištění kontinuity podnikání. Po jeho působení v Armádě ČR se od roku 1995 v roli konzultanta angažoval mnoha projektech realizovaných zejména pro bankovní sektor zaměřených na zabezpečení sítí a systémů připojených k Internetu. Od roku 2003 zastával ve společnosti Eurotel Praha s.r.o., později Český Telekom a.s., Telefónica Czech Republic a.s. a O2 Czech Republic a.s. vedoucí pozice a se svým týmem zajišťoval bezpečnost informací a kontinuitu podnikání organizace. Své zkušenosti z dlouholeté praxe od roku 2014 uplatňuje jako nezávislý konzultant v oblasti bezpečnosti informací včetně přípravy organizací na úspěšnou certifikaci ISO 27001, aplikování požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti, realizaci auditů a budování business continuity a krizového řízení. Jeho členství ve výboru ISACA CRC, redakční radě odborného časopisu DSM, radě pro bezpečnostní výzkum ČR a realizace mnohých odborných přednášek a školení mu zajišťují neustálý kontakt s nejnovějšími trendy a zkušenostmi v oboru.