Privacy by Design

Málokdo pochybuje o SOUKROMÍ jakožto základní hodnotě naší civilizace. Přesto se na něj často zapomíná. Tím správným uzlem na kapesníku je koncept Privacy by Design.
A kdo by nechtěl být designový, nemít něco designového – ale možná poslední designový výstřelek v soukromí nemusí být to pravé ořechové? Pojďme se na to tedy podívat seriózně, protože kdo zná okřídlený citát Steva Jobse, tak již tuší, že se tu nebudeme bavit o vzhledu.
„Design není to, jak věci vypadají.
Design je to, jak fungují.“
Steve Jobs

PRIVACY by DESIGN and DEFAULT
aneb ZÁMĚRNÁ A STANDARDNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE:

aktivní přístup

k legitimnímu využívání osobních údajů

best practice 

při plnění povinností dle GDPR

příležitost ušetřit 

lidské a finanční zdroje vhodnou správou osobních údajů

PROČ PbD

PbD (z anglického Privacy by Design) je zakotven v článku 25 GDPR a jedná se o princip zastřešující všechny povinnosti správců i zpracovatelů osobních údajů. Zjednodušeně se dá říct, že kdo dodržuje zásadu PbD, dodržuje své povinnosti plynoucí z GDPR. Nejen že tak minimalizuje všechna rizika spojená se zpracováním osobních údajů, ale navíc také díky systematizaci zpracovávaných osobních údajů a optimalizaci souvisejících procesů šetří náklady a získává výhodu nad svými konkurenty v rámci ekonomiky založené na datech. PbD je příležitost, kterou víme, jak využít.

CO JE NÁPLNÍ PbD

PbD zejména znamená iniciativní a aktivní přístup k problematice ochrany osobních údajů, předvídání úzkých míst, hledání konkrétních řešení a zavádění technických a organizačních opatření. Taková opatření přitom musí být zaváděna komplexně, systematicky, vzájemně provázaně a s důrazem na jejich důslednou praktickou implementaci. PbD je závazek k efektivním řešením. Jde o přesný opak prázdných administrativních řešení „do šuplíku“. PbD znamená přístup založený na míře rizika. One size does not fit all a každý proces zpracování s sebou nese jiná rizika. Těmto rizikům musí být přizpůsobena jednotlivá řešení. PbD ale také znamená závazek trvající. Jde o nepřetržitou koncepci pojetí ochrany osobních údajů. Jedině dlouhodobou poctivou prací je možné získat důvěru obchodních partnerů a zákazníků – to platí jak pro Váš obchodní um, tak pro Vašeho specialistu na ochranu osobních údajů. PbD je prostor pro péči, pomoc a podporu, kterou umíme nabídnout.

PbD – VÍME JAK NA TO

PbD znamená komplexní přístup k problematice zpracování osobních údajů od zrodu nápadu, až do uvedení hotového produktu či služby na trh, a právě s tím Vám pomůžou naši pověřenci pro ochranu osobních údajů, jejichž služby Vám nabízíme. I pokud Vaše společnost nemá povinnost jmenovat pověřence, můžeme Vám nabídnout službu stínového pověřence, tedy poradce, který Vám bude schopen dlouhodobě a koncepčně pomáhat se všem otázkami v oblasti ochrany osobních údajů. Vždy Vám jsme také schopni nabídnout ad hoc podporu pro jednotlivé projekty, konkrétní časová období nebo pomoc ve výjimečných situacích jako je například poradenství při hrozbě úniku dat. Zkušený tým profesionálů, individuální přístup a komplexní služba s vysokou přidanou hodnotou je to, co vám FairData Professionals nabízejí.
Copyright © 2021 FairData | Zásady ochrany soukromí / použití cookies