Oznam protispoločenskej činnosti

Oznámení protispolečenské činnosti neboli whistleblowing je označením pro upozorňování na kriminální nebo společensky obdobně škodlivou činnost. Protispolečenskou činností je každé jednání, které je trestným činem, přestupkem, jiným správním deliktem, ale i jiné jednání, které má negativní společenské dopady. Oznámením je uvedení skutečností, které se takové činnosti týkají, a o kterých jste se jako oznamovatel(ka) dozvěděl(a). Ochrana identity oznamovetele je přitom jedním z klíčových nástrojů pro zajištění bezpečnosti a ochrany oznamovatelů před negativními důsledky oznámení. Ochrana Vaší identity je jednou z naších základních hodnot. Podrobnější informace o whistleblowingu i o tom, jak chráníme identitu a osobní údaje oznamovatelů si můžete přečíst zde.

Uvedení jména, příjmení ani kontaktního údaje není povinné. Pokud na sebe neuvedete kontakt, nebudeme Vám moci podat informaci o průběhu ani výsledku šetření. Odesláním oznámení berete na vědomí, že společnost FairData Professionals a.s. bude jako správce osobních údajů uchovávat Vaše osobní údaje včetně obsahu oznámení a všech informací, které nám poskytnete, a to za účelem vyšetření Vámi podaného oznámení.